ตัวอย่างการใช้งาน NodeMCU ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง LINE

Line Notify การแจ้งเตือนจากเว็ …

การแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook โดยใช้ RaspberryPi 3 และ PIR

การแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวผ่าน …