แสดงข้อความภาษาไทย บนบอร์ดหุ่นยนต์ inex

IPST-SE, POP-X2, POP-7, ATX2 ต่างก็มีมาตรฐานจอภาพแบบเดียวกันคือ จอ GLCD ขนาด 128×160 พิกเซล การ …

วิธีการติดตั้งเเละการใช้งาน iBlockly

            วิธีการติดตั้งเเละการใช้งาน iBlockly                         Blockly ได้พัฒนามาจาก Googl …

GP2Y0A710K Distance Sensor (100-550cm) เซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะทางระยะไกล

GP2Y0A710K Distance Sensor (100-550cm) เซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะทางระยะไกล             GP2Y0A710K เป็นหน่ …

SM-GRIPPER XT Build

อุปกรณ์มือจับสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติ รายการอุปกรณ์ 1. แผ่นยึดเซอร์โวมอเตอร์ x1 2. แผ่นประคองแขน x 1 …

[ATX2][RQ-ROBOT][BlueStick] Gripper Control

ATX2 กับ IPST-SE มีโครงสร้างฮาร์ดแวร์ที่ใกล้เคียงกันมาก ผู้ใช้งานอาจจะใช้ตัวอย่างโค้ดของ IPST-SE สำห …

[ATX2] การใช้ Encoder กับบอร์ด ATX2

  การขับเคลื่อนหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยปกติมักจะใช้เส้นเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ แต่ถ้าต้องก …