ตัวอย่างการใช้งาน NodeMCU ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง LINE

Line Notify การแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสทาง LINE           LINE ได้มีบริการแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสไป …