123D design import งานจาก AI

มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แต่วาดได้เฉพาะงาน 2 มิติ เทคนิคนี้จะช่วยให้นำงาน 2 มิติเดิม ๆ มาพิมพ์ ออกเครื่ …