แสดงข้อความภาษาไทย บนบอร์ดหุ่นยนต์ inex

IPST-SE, POP-X2, POP-7, ATX2 ต่างก็มีมาตรฐานจอภาพแบบเดียวกันคือ จอ GLCD ขนาด 128×160 พิกเซล การ …

[ATX2] ใช้ ZX-SWITCH01 แทนสวิตช์ OK

บอร์ดควบคุมหุ่นยนต์ ATX2 ,POP-X2 ,POP-7 ,IPST-SE ทุกตัวมีสวิตช์ OK และมีคำสั่ง OK รองรับ ปัญหาคือบาง …

วิธีการติดตั้งเเละการใช้งาน iBlockly

            วิธีการติดตั้งเเละการใช้งาน iBlockly                         Blockly ได้พัฒนามาจาก Googl …

GP2Y0A710K Distance Sensor (100-550cm) เซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะทางระยะไกล

GP2Y0A710K Distance Sensor (100-550cm) เซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะทางระยะไกล             GP2Y0A710K เป็นหน่ …

[IPST-SE] แนวการเขียนโปรแกรม STEM FESTIVAL 2016 EP.2

ตอนที่ 2 การเคลื่อนที่ในเขาวงกต จากตอนที่ 1 การอ่าน Barcode มาสู่ตอนที่ 2 การเคลื่อนที่ในเขาวงกตโดยไ …

IPST-SE กับการใช้งาน ZX-MQ5 แผงวงจรตรวจวัดแก๊ซ

IPST-SE กับการใช้งาน MQ-5 แผงวงจรตรวจวัดแก๊ซ และแสดงค่าที่จอ GLCD         สำหรับบทความนี้จะเป็นการใช …

IPST-SE กับการใช้งาน ZX-MQ2 แผงวงจรตรวจวัดควัน

IPST-SE กับการใช้งาน MQ-2 แผงวงจรตรวจวัดควัน และแสดงค่าที่จอ GLCD         สำหรับบทความนี้จะเป็นการใช …

IPST-SE กับการใช้งาน ZX-MQ3 แผงวงจรตรวจวัดแอลกอฮอล์

IPST-SE กับการใช้งาน MQ-3 แผงวงจรตรวจวัดแอลกอฮอล์ และแสดงค่าที่้จอ GLCD         สำหรับบทความนี้จะเป็ …

Press Ctrl+C to copy the following code.
"