[ PROJECT:BIT ตอนที่ 1] การแสดงผล 7 Segment 4 หลัก TM1637

สำหรับการแสดงผลข้อมูลตัวเลขของ micro:bit ทำได้แต่ช้าหน่อย ต้องหาตัวช่วย อุปกรณ์ที่ใช้งานได้สะดวก และราคาไม่แพงต้องยกให้กับ โมดูลแสดงผล 7 Segment 4 หลักขับเคลื่อนด้วยไอซี TM1637

TM1637

    ไอซี TM1637 ของบริษัท Titan micro electronics ออกแบบมาเพื่อควบคุมการแสดงผล 7 Segment แบบ คอมมอนอาโนดได้สูงสุด 6 หลัก โดยใช้ขาควบคุมเพียง 2 เส้นคือ DIO (ขาข้อมูล) และ CLK (สัญญาณนาฬิกา) และยังสามารถปรับความสว่างของ 7 Segment ได้ นอกจากนี้ไอซีตัวนี้ยังสามารถต่อสวิตช์ร่วมได้อีก 16 ตัว ซึ่งโมดูลที่เราเลือกใช้ไม่ได้ต่อสวิตช์เหล่านี้ไว้

การเชื่อมต่อสายกับ PROJECT:BIT    

    ขา DIO กับขา CLK สามารถเลือกต่อกับขาไหนๆ ของ PROJECT:BIT ก็ได้ ในที่นี่เลือกใช้ขา 15 สำหรับ CLK และขา 16 สำหรับ DIO (อย่าลืมกำหนดในส่วนของโค้ดให้ตรงกันด้วย ) สำหรับไฟเลี้ยง 5V เลือกต่อจุดต่อสีแดงอันไหนก็ได้ ส่วนกราวด์หรือ GND ต่อเข้ากับขั้วสีดำขั้วใดก็ได้เช่นกัน

EXTENSION สำหรับ TM1637    

    สำหรับชุดคำสั่งเพื่อใช้งานกับ microsoft makecode มีคนทำให้เราใช้งานเรียบร้อยแล้ว คนทำใช้ชื่อว่า shaoziyang เนื่องจากเป็นตัวที่ได้รับความนิยมและ ลงทะเบียนกับ microsoft ไว้เรียบร้อย จึงสามารถพิมพ์ TM1637 ในช่องค้นหาสำหรับเพิ่ม Extension ได้เลย หรือถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์ลิงก์ยาวๆ ตามนี้ครับ

https:/github.com/microbit-makecode-packages/TM1637

1. ในส่วนของชุดคำสั่ง คลิกเลือกที่ EXtensions

2. พิมพ์ TM1637 ในช่องค้นหา จะพบ Extensions หน้าตาดังรูป

คำสั่งสำคัญของ TM1637

 

ตัวอย่าง นับค่าตัวเลขขึ้นทุกๆ 1 วินาทีผ่าน TM1637

การทำงานของโปรแกรม

    1. สร้างตัวแปร tm เพื่อระบุตำแหน่งการเชื่อมต่อโมดูล TM1637 เข้ากับขา 15 และ 16

    2. กำหนดตัวแปร Count ซึ่งออกแบบมาใช้กับการนับเลขให้มีค่าเท่ากับ 0

    3. นำค่าของตัวแปร Count แสดงที่โมดูล TM1637 (ค่าแรกจะแสดง 0000)

    4. เพื่อให้เกิดการกะพริบที่จุด : ตรงกลาง เลือกให้แสดงค่า DotPoint เป็นเวลา 0.5 วินาที และให้ดับอีก 0.5 วินาที

    5. เมื่อแสดงค่า : เสร็จครบเวลา 1 วินาทีพอดี ให้เพิ่มค่าการนับขึ้น 1 ค่า วนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

Facebook Comments Box