เรียน-เล่น-โค้ด KidBright32iP กับ microBlock IDE EP5: Terminal and Dashboard

ถ้าเขียนโค้ดด้วย python จะคุ้นเคยกับหน้าต่าง terminal เป็นอย่างดี ทั้งใช้แสดงสถานการณ์ทำงาน แจ้งข้อผ …

เรียน-เล่น-โค้ด KidBright32iP กับ microBlock IDE EP4: ใช้งานอินพุต/เอาต์พุต

บอร์ด KidBright32iP มีอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตที่ติดตั้งอยู่ในตัว ค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วย LED  สวิต …

เรียน-เล่น-โค้ด KidBright32iP กับ microBlock IDE EP3:คำสั่ง Display บน LED 16×8

ส่วนแสดงผลมีหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน เพื่อดูสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ลองด …

เรียน-เล่น-โค้ด KidBright32iP กับ microBlock IDE EP2:ติดตั้ง microBlock IDE

microBlock IDE เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 (และ Raspberry pi PICO) …

เรียน-เล่น-โค้ด KidBright32iP กับ microBlock IDE EP1:แนะนำบอร์ด KidBright32iP

บอร์ด KidBright 32iP เป็นบอร์ดต่อยอดจากบอร์ด KidBright ในโครงการ Open Source ของ สวทช. ไมโครคอนโทรลเ …

Mbits บทที่ 9 การเชื่อมต่อตัวตรวจจับสภาพแวดล้อม

ในชุด IoT Activity kit มีเซนเซอร์หลายตัวที่ยังไม่ได้แนะนำการใช้งาน ตอนนี้จะมาทดลองใช้งานกันครับ ZX-S …