[Driver] [MCP2200] การติดตั้งไดรเวอร์สำหรับ MCP2200 แบบ Manual (Windows)

        MCP2200 เป็นหนึ่งในชิปสำหรับแปลง UART ให้เป็น USB ที่นิยมใช้กัน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระหว่ …

[BATTERY] Li-Po Battery EP.01 ความเข้าใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ช่วงนี้ มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธี่ยม-โพลิเมอร์ (Lithium Polymer : Li-Po) กับหุ่น …

[POP-XT] [BlueStick] การควบคุมหุ่นยนต์ POP-BOT XT ด้วย Android ผ่าน Bluetooth ด้วย BlueStick

โมดูล BlueStick เป็นโมดูลบลูทูธที่แปลงสัญญาณออกมาเป็นอนุกรม มีขา TxD ส่งข้อมูล ขา RxD รับข้อมูล ซึ่ง …