เพราะอะไรถึงใช้มอเตอร์ TAMIYA กับบอร์ด POP-X2 ไม่ได้ครับ

คำถามที่ถามมาค่อนข้างบ่อย ขออนุญาตตอบไว้ทีjเดียวเลยครับ

tamiya-single-gearbox-4-speed

มอเตอร์ TAMIYA ออกแบบมาสำหรับการใช้ถ่าน 2 ก้อนเทียบเป็นแรงดันคือ 3V

Motor-Bo1_IDE

แต่มอเตอร์ BO1 หรือ BO2 ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับถ่าน 4 ก้อน (ประมาณ 6V) เมื่อเอาบอร์ด POP-X2 ขับ จะกินกระแสประมาณ 500-1000 mA ในช่วงที่มีภาระโหลดเต็มที่ เมื่อเอามอเตอร์ที่มีใช้งานกับแรงดัน 3V มาต่อจะกินกระแสเพิ่มเป็น 2 เท่าตามกฎของโอห์มกลายเป็น 1000-2000 mA เกินกว่าความสามารถของ POP-X2 จะทำงานได้ (ทำงานได้ช่วงเวลาสั้น ๆ ) ทำให้วงจรขับมอเตอร์บนบอร์ด POP-X2 เสียหาย

อีกคำถามคือใช้กับแบตเตอรี่กับ POP-X2 ได้ที่แรงดันเท่าไหร่บ้าง

จากสเป็คของวงจรขับมอเตอร์ที่สามารถขับกระแสต่อเนื่องได้ 1000 mA และชั่วขณะได้ที่ 3000 mA ถ้าเพิ่มแรงดันเช่น จากเดิม 6V เป็น 7.4V (Li-Po) ค่ากระแสที่เกิดขึ้นยังไม่เกินที่ POP-X2 จะจ่ายได้ แต่ถ้าใช้แบต Li-Po 3 เซล แรงดัน 11.1V กระแสที่เกิดขึ้นจะใกล้เคียงกับความสามารถในการจ่ายกระแสสูงสุดที่วงจรขับมอเตอร์จะทำงานได้ และอาจจะเสียหาย ถ้ามอเตอร์เจอสถานะโหลดสูง เช่น หุ่นยนต์เดินไปชนกำแพงหรือการแข่งขันซูโม่ เป็นต้น

แนวทางแก้ไข

1. ควรใช้มอเตอร์ที่รองรับแรงดัน 4.5V ขึ้นไป เช่นมอเตอร์ที่อยู่ในชุดเฟืองขับ BO1,BO2

2. ไม่ควรใช้แรงดันแบตเตอรี่เกิน 7.4V หรือแบต Li-Po ไม่เกิน 2 เซล

Large-Motor-with-POPBOT-XT

3. ถ้าจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ที่กินกระแสเกิน 1000 mA ควรต่อบอร์ดขับมอเตอร์ภายนอก

 

Facebook Comments Box