[Raspberry Pi] การเพิ่มพื้นที่ข้อมูล

        เมื่อติดตั้ง Image ลงใน SD Card ที่จะใช้งานกับ Raspberry Pi มักจะพบปัญหาอย่างหนึ่งคือพื้นที่ใช้งานได้ไม่เต็มที่ โดยที่ตัว Raspberry Pi จะมองเห็นพื้นที่ว่างใน SD Card แค่นิดเดียวเท่านั้น ทั้งๆที่ SD Card ที่ใช้มีพื้นที่เยอะ

       ปัญหานี้แก้ไขได้โดยการพิมพ์คำสั่ง sudo raspi-config

 

        จากนั้นจะมีหน้าต่างตั้งค่าแสดงขึ้นมา ให้เลือก Expand Filesystem

 

        รอระบบการทำขยายพื้นที่ให้เต็มขนาดของ SD Card ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

        และระบบจะให้ทำการ Reboot ก่อนจะเริ่มทำงานต่อ

 

        เมื่อเปิดขึ้นมาอีกครั้งให้ลองใช้คำสั่ง df เพื่อดูพื้นที่ทั้งหมดในระบบ

        จากภาพตัวอย่างได้ใช้ SD Card ขนาด 8GB ทำให้เห็นพื้นที่ขนาด 7.3GB

        หมายเหตุ – อุปกรณ์เก็บข้อมูลใดๆก็ตามจะไม่ได้มีพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในตัวอุปกรณ์ แต่จะมีพื้นที่น้อยกว่าที่ระบุไว้จริง

 

Facebook Comments Box