[POP-XT] POP-BOT XT with EVO24V9.1 : 30A Motor Driver Ep.1

POP-BOT XT กับการขับมอเตอร์กำลังสูงด้วยบอร์ด EVO24V9.1 : 30A Motor Driver

6 กันยายน 2013 เวลา 14:14 น.

บอร์ด POP-XT หรือ Robo Creator ของ inex สามารถขับมอเตอร์ขนาดเล็ก ที่มีการกินกระแสไม่เกิน 1.2 แอมป์ได้ แต่เมื่อต้องการขับมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  กินกระแสมากขึ้นจำเป็นต้องเอาวงจรขับมอเตอร์ภายนอกเข้ามาช่วย

บอร์ด EVO24V9.1

บอร์ด EVO24V9.1

ขอแนะนำวงจรขับมอเตอร์รุ่น EVO24V9.1 ของ SMile Robotics

คุณสมบัติของวงจรขับมอเตอร์

  • ขับกระแสสูงสุดชั่วขณะได้ถึง 30A
  • ขับกระแสต่อเนื่อง 9A ที่แรงดัน 24V
  • รองรับแรงดันได้ในช่วง 7-28V
  • ปรับความเร็วมอเตอร์แบบ PWM ได้ที่ความถี่ไม่เกิน 5kHz
  • มีวงจรป้องกันการจ่ายไฟกลับขั้ว
  • มีแผ่นระบายความร้อน
  • ตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 100 องศา

ด้านหน้าของบอร์ด EVO24V9.1

ด้านหน้าของบอร์ด EVO24V9.1

แผ่นระบายความร้อนด้านหลัง EVO24V9.1

แผ่นระบายความร้อนด้านหลัง EVO24V9.1

รูปแบบการเชื่อมต่อบอร์ด EVO24V9.1 กับ POP-XT

รูปแบบการเชื่อมต่อบอร์ด EVO24V9.1 กับ POP-XT

เมื่อนำวงจรขับมอเตอร์ตัวนี้มาใช้กับบอร์ด POP-XT โดยไม่ต้องปรับแต่งมากนัก ต้องสร้างวงจรเรียงขาสัญญาณใหม่อีกเล็กน้อย โดยวงจรในส่วนเส้นประ คือส่วนที่เราต้องทำเพิ่ม เพื่อจัดเรียงการขับมอเตอร์ซึ่งจากเดิมเป็นไฟบวกลบ ให้กลายเป็นสัญญาณลอจิก

การสร้างวงจรแปลงสัญญาณสำหรับขับมอเตอร์ EV024V9.1

การสร้างวงจรแปลงสัญญาณสำหรับขับมอเตอร์ EV024V9.1

การสร้างเราจะใช้แผ่นวงจรพิมพ์อเนกประสงค์บัดกรี ไดโอดเบอร์ 1N4148 และตัวต้านทานค่า 330 โอห์มลงไป ได้ผลลัพธ์ตามนี้

การบัดกรีไดโอดและตัวต้านทานลงบนแผ่นวงจรพิมพ์อเนกประสงค์

การบัดกรีไดโอดและตัวต้านทานลงบนแผ่นวงจรพิมพ์อเนกประสงค์

เพื่อป้องกันการชอร์ตก็ตควรหุ้มด้วยท่อหดไว้ด้วยดังรูป

หุ้มท่อหดเพื่อความปลอดภัย


หุ้มท่อหดเพื่อความปลอดภัย

ผลลัพธ์ท้ายสุดของวงจรที่สร้างขึ้นก็เป็นดังนี้

วงจรที่เสร็จสมบูรณ์

วงจรที่เสร็จสมบูรณ์

เมื่อนำทั้งหมดมารวมกันและทดสอบการทำงาน จะได้ผลลัพธ์ดังรูปครับ

ทดสอบการทำงาน

 
Facebook Comments Box