123D design import งานจาก AI

AI-to-123D

มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แต่วาดได้เฉพาะงาน 2 มิติ เทคนิคนี้จะช่วยให้นำงาน 2 มิติเดิม ๆ มาพิมพ์ ออกเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้ อีกทั้งยังปรับแก้ไฟล์งาน ตามต้องการได้อีกด้วย

      ปัจจุบันมีโปรแกรมวาดภาพ 3 มิติ ที่นำไปใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ออกมาให้ใช้งานหลายโปรแกรมด้วยกันเช่น ThinkerCad , SketchUp หรือ 123D design ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ใช้งานค่อนข้างง่าย แต่สมมติว่าต้องการวาดเฟืองสักอัน เพื่อเอาไปพิมพ์เป็นงาน 3 มิติ โปรแกรมเหล่านี้ก็ทำไม่ได้ง่ายนัก ดังนั้นถ้าสามารถวาดรูปที่โปรแกรม Illastrator แล้วนำมาเปิดใช้งานที่โปรแกรม 123D design ได้น่าจะลงตัว  มาเริ่มทำการทดลองกันเลย

CAP-0006

1. ตรวจสอบโปรแกรม 123D design พบว่าสามารถ Import ไฟล์ที่เป็นไฟล์ นามสกุล SVG (Scalable Vector Graphics) ได้ โดย Import มาได้ทั้งรูปแบบงาน สองมิติ (As Sketch) และแบบชิ้นงาน สามมิติ (As Solid) ซึ่งในที่นี้เรามักจะใช้ในรูปแบบของ สองมิติมากกว่า

CAP-0007

2. สำหรับโปรแกรม Illastrator แน่นอนว่าสามารถบันทึกไฟล์งานในรูปแบบไฟล์ SVG ผ่านคำสั่ง Save As ได้เลย

CAP-0008

3. จากโปรแกรม Illastrator ทดสอบสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 100 x 100 มิลลิเมตรขึ้นมาบันทึกไฟล์ในรูปแบบของไฟล์ SVG

CAP-0009

4. เปิดโปรแกรม 123D design ขึ้นมาแล้วสั่ง Import ไฟล์ SVG ในรูปแบบสองมิติ (As Sketch) ทดสอบวัดขนาดของชิ้นงานพบว่ากลายเป็น 283.5 x 283.5 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าสเกลที่ผิดพลาด

 

CAP-0010

5. ถ้าต้องการให้ได้ขนาดเท่าเดิม แสดงว่าจะต้องสร้างไฟล์ที่มีขนาดลดลงตามสูตร โดยจะต้องคูณด้วย 0.3527336860670194  หรือประมาณ 0.3527

CAP-0014

6. ที่โปรแกรม Illastrator สร้างสี่เหลี่ยมขนาด 100 x 0.3527  มิลลิเมตร โดยพิมพ์เลข 100 *0.3527 ต่อท้ายเข้าไปที่ช่องป้อนค่าสำหรับสร้างสี่เหลี่ยมได้เลย ซึ่งผลที่ได้คือ 35.27 มิลลิเมตร จากนั้นบันทึกไฟล์ในรูปแบบ SVG อีกครั้ง

CAP-0016

7. Import ไฟล์ SVG แล้วทดลองวัดขนาดไฟล์อีกครั้ง จะพบว่าขนาดของสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นมีขนาดเป็น 100 มิลลิเมตรพอดี

CAP-0018

8. ใช้คำสั่ง Construct > Extrude เพื่อเพิ่มความหนาในแนวแกน Z

CAP-0017

9. ป้อนค่าความหนาของแกน Z ลงไป หรือใช้เมาส์ลากตามขนาดที่ต้องการ เราก็จะได้ชิ้นงาน 3 มิติออกมา

Facebook Comments Box