การใช้งาน Wireless-X Remote Controller ร่วมกับบอร์ด i-Duino UNO R3B

wireless-x-02

 

Wireless-X เป็นชุดอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลอนุกรมไร้สายผ่านคลื่นวิทยุ 2.4GHz ประกอบด้วย

  1. Wireless-X Remote control ซึ่งเป็นรีโมตคอนโทรล 9 ปุ่ม
  2. Wireless-X Transceiver หรือแผงวงจรรับสัญญาณ ทำหน้าที่แปลงสัญญาณที่ส่งมาจากรีโมตคอนโทรลให้เป็นข้อมูลอนุกรมโดยมีอัตราบอดอยู่ที่ 9600 bps เพื่อให้ใช้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วๆไปได้ง่ายขึ้น

 iduinor3-path-1           

i-Duino UNO R3B มีขาสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART จำนวน 2 ช่องดังนี้

  UART ช่องที่ 1 จะใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลงบน i-Duino UNO R3B และการดูข้อมูลหรือตัวแปรต่างๆ ผ่านทาง Serial Monitor เป็นหลัก ชุดคำสั่งของ Arduino ที่ใช้คือ Serial แล้วตามด้วยฟังก์ชันที่ต้องการเช่นSerial.begin(9600)

              ตำแหน่ง

                                    Pin 0 = Tx0
                                    Pin 1 = Rx0

  UART ช่องที่ 2 จะใช้ในการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมกับอุปกรณ์อื่นๆที่มีการเชื่อมต่อแบบอนุกรม เช่น Wireless-X ที่ทาง INEX ได้จัดทำขึ้น ชุดคำสั่งของ Arduino ที่ใช้คือ Serial1 แล้วตามด้วยฟังก์ชันที่ต้องการเช่น Serial1.begin(9600)

              ตำแหน่ง

                                    Pin 11=Tx1
                                    Pin 12=Rx1

 

  การต่อ Wireless-X ร่วมกับบอร์ด i-Duino UNO R3B

LRM_EXPORT_20160721_112740

ต่อสายสัญญาณเข้าที่ตำแหน่งขา 12  ของ i-Duino UNO R3B และขาไฟเลี้ยงให้ถูกต้อง ดังรูป

 

โปรแกรมทดสอบอ่านค่าจากรีโมตคอนโทรล Wireless-X

 เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จลองทดสอบด้วยการเปิด Serial Monitor อย่าลืมกำหนดอัตราบอดเป็น 9600 แล้วกดปุ่มต่างๆบน รีโมตคอนโทรล Wireless-X

 

sh01 ตัวอย่างการอ่านค่า

 

 

             โปรแกรมเรียกฟังก์ชันอื่นๆด้วยการใช้คำสั่ง switch case

  เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จลองทดสอบด้วยการเปิด Serial Monitor อย่าลืมกำหนดอัตราบอดเป็น 9600 แล้วกดปุ่มต่างๆบน รีโมตคอนโทรล Wireless-X

 

sh02

 ตัวอย่างการแสดงผล

 

 

        ผู้อ่านสามารถศึกษาการใช้คำสั่ง if..else if.. หรือ switch…case ได้ตามคู่มือ Wireless-X ที่ http://inex.co.th/store/manual/Wireless-X.pdf

 

Facebook Comments Box