[Raspberry Pi] การติดตั้ง NodeJS

       NodeJS เป็น JavaScript ที่อยู่บนฝั่ง Server ที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานบนฝั่ง Server ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่นิยมกันแพร่หลายสำหรับ Web Server ในยุคนี้ และบน Raspberry Pi ก็สามารถใช้งาน NodeJS ได้ด้วยเช่นกัน โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

       • สำหรับ NodeJS จะไม่สามารถติดตั้งผ่าน apt-get ได้ ดังนั้นจึงต้องดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเอง โดยเข้าไปที่หน้าเว็ปดาวน์โหลด NodeJS ก่อนเพื่อเช็คเวอร์ชันล่าสุดและ URL สำหรับดาวน์โหลด

 

 

       • โดย URL จะหาได้จากแถว Source Code โดยจากตัวอย่างคือ http://nodejs.org/dist/v0.10.33/node-v0.10.33.tar.gz

 

       • ก่อนจะเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ให้เช็ค Directory บน Raspberry Pi ให้มั่นใจก่อน เพราะว่าเมื่อใช้คำสั่งดาวน์โหลด ไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดมาไว้ที่ Directory ณ ตอนนั้นทันที ดังนั้นเพื่อความแน่ใจให้ย้าย Directory ปัจจุบันมาที่ Desktop ก่อน โดยใช้คำสั่ง cd /home/pi/Desktop

 

 

        • เมื่อรู้ URL ของไฟล์แล้ว ก็ใช้คำสั่ง wget บน Raspberry Pi เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้ โดยใช้คำสั่ง wget http://nodejs.org/dist/v0.10.33/node-v0.10.33.tar.gz

 

       • Extract File ด้วยคำสั่ง tar -xzf node-v0.10.33.tar.gz โดยชื่อไฟล์ node-v0.10.33.tar.gz ขึ้นอยู่กับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เพราะในเวอร์ชันใหม่ๆก็จะมีชื่อไฟล์ที่แตกต่างกันออกไปเรื่อยๆ

 

         • ลองใช้คำสั่ง ls เพื่อแสดงรายชื่อทั้งหมดที่อยู่ใน Desktop ดู ก็จะเห็นไฟล์ NodeJS ที่ดาวน์โหลดมา (ชื่อสีแดง) และโฟลเดอร์ที่เกิดจากการ Extract (ชื่อสีน้ำเงินอมม่วง) โดยสีของชื่อไม่ตายตัว เนื่องจากผู้เขียนใช้ TeraTerm ในการควบคุม Raspberry Pi

007

 

       • เข้าไปใน Directory ของ NodeJS ที่พึ่ง Extract ออกมา ด้วยคำสั่ง cd node-v0.10.33 (ชื่อ Directory ขึ้นอยู่กับชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา)

008

 

       • ลองใช้คำสั่ง ls ดูรายชื่อทั้งหมดในนี้ จะเห็นไฟล์ที่ชื่อว่า configure อยู่

009

 

       • ต่อไปจะต้องเตรียมไฟล์ให้พร้อมสำหรับติดตั้งเสียก่อน เพราะว่าไฟล์ที่ได้มายังเป็น Source Code อยู่ โดยให้ใช้คำสั่ง ./configure

010

011

       • และใช้คำสั่ง make แล้วรอซักพักใหญ่ (ระหว่างนี้สามารถลุกไปหาข้าวกินได้เลย)

012

013

 

       • ต่อไปจะเริ่มทำการติดตั้ง NodeJS ให้ใช้คำสั่ง sudo make install เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง (ซึ่งใช้เวลานานมากเช่นกัน)

014015

         • เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ลองใช้คำสั่ง node -v เพื่อทดสอบการทำงาน โดย NodeJS จะแสดงเวอร์ชันที่ติดตั้งใน Raspberry Pi

016

 

        • ถ้าขึ้นว่า -bash: node: command not found ให้ทำการติดตั้ง NodeJS ใหม่อีกครั้ง

017

 

 

Facebook Comments Box