[Raspberry Pi] การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน

        เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเมื่อเริ่มต้นใช้งาน Raspberry Pi นั้น จะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่าชื่อผู้ใช้คือ pi และรหัสผ่านคือ raspberry

        แต่ทว่าการนำ Raspberry Pi ไปใช้ในงาน Production ถ้าไม่เปลี่ยนรหัสผ่านเลยก็คงไม่เหมาะนัก เพราะอาจจะโดนผู้ไม่ประสงค์ดีแอบเข้ามาทำอะไรกับ Raspberry Pi ของเราได้ ดังนั้นทางที่ดีก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยกันหน่อย

        การเปลี่ยนรหัสผ่านสามารถทำได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง passwd

 

        ระบบจะให้กรอกรหัสผ่านปัจจุบันก่อน แล้วตามด้วยรหัสผ่านใหม่และทวนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง โดยในการกำหนดรหัสผ่านจะไม่มีการแสดงข้อความให้เห็นเพื่อความปลอดภัย เมื่อกำหนดครบแล้วก็เสร็จสิ้นการกำหนดรหัสผ่าน

 

 

 

Facebook Comments Box