[POP-X2] && MD-000 บอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรง EP.2 การเชื่อมต่อวงจร

[POP-X2] && MD-000 บอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรง EP.2 การเชื่อมต่อวงจร

    เมื่อตอนที่แล้วเราได้แนะนำบอร์ดที่นำมาใช้งานในการขับมอเตอร์ไฟตรง ดังนั้นในตอนนี้เราจะมาทำการต่อวงจรเพื่อให้บอร์ดทำงานกัน ในการต่อวงจรเข้ากับพอร์ตต่าง ๆ นั้นเราใช้บอร์ด POP-X2 เพราะว่าบอร์ดตัวใหม่ของทาง inex นั้น ได้มีการเพิ่มพอร์ตสำหรับขับมอเตอร์ไฟตรงเพื่อให้ใช้งานกับมอเตอร์อีก 2 ตัว สำหรับการต่อวงจรนั้นสามารถนำเทอมินอลบล็อคหรือ จะเป็นคอนเนคเตอร์แบบต่าง ๆ บัดกรีเข้ากับ MD – 000 ได้เลย

การต่อวงจร

1. นำแบตเตอร์รี่ขนาด 8.5 V – 45V มาเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ด MD-000 ไฟขั่วลบต่อเข้ากับพอร์ต GND และไฟขั่วบวกต่อเข้ากับพอร์ต VIN
2. นำมอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับ MD-000 ที่พอร์ต OUT A และ OUT B
3. นำสาย JST มาเชื่อมต่อกับพอร์ต M4E ของบอร์ด POP-X2 นำสายสีดำเชื่อมต่อเข้ากับ GND และสายสีขาวต่อเข้ากับ PWM
3. นำสาย JST มาเชื่อมต่อกับพอร์ต M4D ของบอร์ด POP-X2 นำสายสีขาวเชื่อมต่อเข้ากับ DIR สายสีแดงต่อเข้ากับ VIN
4. ส่วนแบตเตอร์รี่ของบอร์ด POP-X2 ก็นำไฟ 7.5V ต่อเข้าตามปกติ

 

เมื่อต่อวงจรเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ไปทำการเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการทำงานของบอร์ด MD-000 และมอเตอร์

ตัวอย่างโปรแกรม

 

เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จก็ลองทดสอบกันดู หวังว่าจะได้เห็นหุ่นยนต์ที่ใช้บอร์ด POP-X2 เเบบเจ๋ง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมากมาย

สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถหาซื้อได้ที่ www.inex.co.th

 

Facebook Comments Box