Mbits with microBLOCK บทที่ 1 แนะนำบอร์ด Mbits V2

ใครเคยใช้งาน micro:bit อยู่ แล้วเริ่มมีข้อจำกัดเรื่องความสามารถในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
อยากเปลี่ยนไปใช้ ESP32 แต่ก็ยังนิยมในรูปแบบที่กระทัดรัด มีตัวตรวจจับหลากหลาย
และยังชอบ LED5x5 จุด ในที่นี้มี บอร์ด Mbits มานำเสนอครับ


บอร์ดนี้มีที่มา

       Mbits V2 เป็นความร่วมมือของ Shenzhen Elecrow Limiter สาธารณรัฐประชาชนจีน, บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด หรือ INEX และ Artronshop จากประเทศไทย โดย Elecrow ร่วมกับ INEX ผลิตบอร์ด Mbits V2 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์หลักบนบอร์ดคือ ESP32 โดยเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมสำหรับบอร์ด Mbits V2 นี้จะใช้โปรแกรม microPython เป็นหลัก สอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณของ สสวท. และเครื่องมือนี้คือ microBlock IDE ที่พัฒนาโดยคุณสนธยา นงนุช จาก Artronshop โดยรองรับการพัฒนาโค้ดในแบบบล็อกสำหรับผู้เริ่มต้นและแบบ microPython ทำให้ครอบคลุมการเรียนรู้ในทุกระดับของเยาวชนและผู้เริ่มต้น นอกจากนั้นทาง Elecrow ก็ให้ความสนใจที่จะนำ microBlock IDE ไปใช้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ตัวอื่นๆของบริษัทด้วย อันนำไปสู่โอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานของโปรแกรมเมอร์คนไทยที่มีความสามารถทัดเทียมในระดับนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับได้

คุณสมบัติ

 • ขนาดเล็ก 52×52 มม.
 • ใช้โมดูล ESP32 Wrover-B มีหน่วยความจำแฟลชแบบ SPI 4MB และหน่วยความจำ PSRAM 8MB รองรับการพัฒนาโปรแกรมด้วย microPython ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เชื่อมต่อไร้สายความถี่ 2.4 GHz ทั้ง WiFi และ Bluetooth แบบ BLE 4.2
 • ส่วนแสดงผลเป็นLED 3 สี RGB แบบโปรแกรมได้ จำนวน 25 ดวง จัดเรียงแบบ 5×5 จุด
 • มีลำโพงเปียโซสำหรับขับเสียงสัญญาณต่างๆ และเสียงดนตรี
 • มีวงจรตรวจจับเสียงด้วยไมโครโฟนแบบ MEMS
 • มีเซนเซอร์วัดความเร่ง 3 แกน ใช้เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว การเอียงได้
 • มีขาสำหรับบัส I2C เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกได้สะดวก
 • มีสวิตช์กดติดปล่อยดับพร้อมใช้งาน 2 ตัว ระบุเป็น สวิตช์ A และ B
 • ขั้วต่อพอร์ตอินพุตเอาต์พุตเป็นแบบ Edge Connector รูปแบบเดียวกับ micro:bit จึงนำไปใช้งานร่วมกับบอร์ดเสริมต่างๆ ของ micro:bit ได้
 • รองรับการเขียนโปรแกรมด้วย microBLOCK IDE , letscode (คล้ายๆ scratch3.0) และ Arduino IDE

ไดอะแกรมแสดงการทำงาน

วงจรสมบูรณ์ของบอร์ด Mbits V2

     จากรูปอุปกรณ์หลักคือ โมดูล  ESP32 รุ่น Wrover-B มีหน่วยความจำแฟลช 4MB และหน่วยความจำ PSRAM เพิ่มเติมอีก 8MB ภายในบรรจุวงจรสื่อสารไร้สาย WiFi และบลูทูธ 4.2 รองรับการทำงานในแบบบลูทูธพลังงานต่ำหรือ BLE (Bluetooth Low Energy) มีวงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลากหลายทั้งแบบบัส 2 สายหรือ I2C, บัส SPI, บัส UART และพอร์ตอินพุตเอาต์พุตทั้งแบบดิจิทัลและแอนะล็อก มีวงจรกำเนิดสัญญาณ PWM จึงทำให้นำบอร์ด Mbits ไปใช้ในการสร้างโครงงานได้อย่างหลากหลายตั้งแต่ระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐาน ของเล่น เครื่องใช้แบบฉลาดที่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โครงงานติดต่อกับตัวตรวจจับเพื่อสร้างระบบเก็บข้อมูล ไปจนถึงระบบควบคุมไร้สายผ่าน WiFi หรือ BLE หรือกระทั่งควบคุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เปรียบเทียบ Mbits กับ microbit (V2)

การแสดงผลของ Mbits V2 เป็น LED 3 สี RGB แบบโปรแกรมได้จำนวน 25 ดวง จัดเรียงในแบบ 5 x 5 จุด รองรับการแสดงผลข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ เส้น จุด และกราฟิก 2 มิติที่เลือกสีในการแสดงผลได้ด้วยการเขียนโปรแกรม

  Mbits มีวงจรขับเสียงผ่านลำโพงเปียโซ ขับสัญญาณในย่านความถี่เสียงได้รวมถึงเสียงโน้ตดนตรี

ในส่วนของตัวตรวจจับที่ติดตั้งมาพร้อมใช้งานประกอบด้วย

1. ตัวตรวจจับความเร่ง 3 แกนเบอร์ MPU6050 ใช้ตรวจจับความเร่ง ความเอียง การตกหรือเคลื่อนที่ของบอร์ด ติดต่อกับ                                        โมดูล ESP32 ผ่านระบบบัส I2C

2. ตัวตรวจวัดอุณหภูมิเบอร์ TMP75 ติดต่อกับโมดูล ESP32 ผ่านระบบบัส I2C

3. วงจรตรวจจับเสียงโดยใช้ไมโครโฟน ให้ผลการทำงานเป็นแรงดันไฟตรงที่แปรตามความดังของเสียง

ตำแหน่งขาและหน้าที่การทำงาน

จุดต่ออุปกรณ์ภายนอกของ Mbits V2 เป็นจุดต่อแบบ Edge connector โดยแบ่งเป็นจุดต่อหลัก 5 จุดที่เป็นรูขนาด 4 มม. และจุดต่อรองที่เป็นหน้าสัมผัสชุบทองรวม 20 จุด เป็นขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุต P0 ถึง P19 ขาต่อไฟเลี้ยง 3V และกราวด์

Mbits V2 กับบอร์ด AX-mbits

Mbits กับบอร์ด AX-microBIT

Mbit กับบอร์ด iBIT

Mbit กับบอร์ด Project:BIT

เป็นยังไงบ้างครับ จากที่ดูข้อมูลแล้ว เป็นตัวเลือกที่หน้าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ตอนหน้าจะมาติดตั้งซอฟต์แวร์ microBLOCK IDE
และการใช้งานเบื้องต้น คอยติดตามครับ

Facebook Comments Box