KidBright IDE ตอน การใช้งาน iTerminal

สำหรับบอร์ด KidBright 1.3 , KidBright32i และ OpenKB

LED 16×8 นั้นคือมี LED ทั้งหมด 128 ดวง คำสั่งปกติในโหมดปกติของ kidbright สามารถแสดงได้เฉพาะตัวเลขและตัวอักษร โดยการแสดงตัวเลขแบบมาตรฐานจะแสดงได้ 2 หลักเท่านั้น ถ้าต้องการแสดงมากกว่า 2 หลักจะต้องใช้การเลื่อนข้อมูล วันนี้มี Plugins ตัวใหม่ที่ชื่อ iTerminal มาแนะนำ สามารถแสดงตัวเลข 4 หลักบน LED16x8 ได้โดยไม่ต้องมีการเลื่อนข้อมูล

ติดตั้ง Plugins

  1. เข้าไปที่ https://www.kid-bright.org/kidbright/downloads/ ในช่องค้นหาพิมพ์ iTerminal จะพบ Plugins หน้าตาดังรูปให้ดาวน์โหลด ให้กดเลือกเข้าไป

  1. จะพบกับหน้าต่างอธิบายคุณสมบัติของ Plugins ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง

  1. จะพบข้อความให้ดาวน์โหลด กดปุ่มเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Plugins เก็บไว้ในเครื่อง

  1. ที่โปรแกรม KidBright IDE บนเมนู Plugins เลือก Install Plugins

  1. เลือกไปยังตำแหน่ง Plugins ที่เราได้ดาวน์โหลดไว้ (เป็นไฟล์ Zip)

  1. โปรแกรม KidBright IDE จะใช้เวลาสักครู่ในการติดตั้ง Plugins แล้วเปิดปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

  1. เมื่อเปิดในหัวข้อ Plugins จะพบ iTerminal เพิ่มขึ้นมา ภายในมีคำสั่งให้ใช้งานคำสั่งเดียวคือ LED 16×8 show number

ตัวอย่างที่ 1 แสดงตัวเลขอย่างง่าย

ผลลัพธ์ที่ได้ที่หน้าจอ จะเป็นเลข 1234 ในรูปแบบง่ายๆ

ตัวอย่างที่ 2 การแสดงเวลา

การแสดงชั่วโมงและนาทีพร้อมกันนั้น ก่อนหน้านี้จะต้องใช้การเลื่อนข้อมูล แต่เมื่อใช้ Plugins iTerminal ก็สามารถนำมาแสดงได้ทันที แต่ต้องมีเทคนิคเล็กน้อยเพื่อให้ หลักชั่วโมงไปแสดงที่ 2 หลักหน้า คือการคูณค่าด้วย 100 นั่นเอง

ตัวอย่างที่ 3 แสดงอุณหภูมิ

Facebook Comments Box