KidBright IDE ตอน การใช้งาน Dot display Plugins

สำหรับบอร์ด KidBright และ OpenKB LED 16×8 นั้นคือมี LED ทั้งหมด 128 ดวง คำสั่งปกติของซอฟต์แวร์ kidbright IDE สามารถแสดงได้เฉพาะตัวเลขและตัวอักษร ถ้าต้องการ ถ้าต้องการเขียนโค้ดให้ LED ติดในตำแหน่งพิกัด X Y ที่ต้องการจะต้องเพิ่ม Plugins เข้าไปโดย Plugins ตัวนี้มีชื่อว่า Dot display Plugins โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

     

1. เข้าไปที่ https://www.kid-bright.org/kidbright/downloads/ จากนั้นเลื่อนลงมาเพื่อค้นหา Plugins ที่ชื่อ Dot display Plugins กด Download

2. ที่โปรแกรม KidBright ไปที่เมนู Plugins เลือก Install Plugins

3. เลือกไฟล์ dotdisplay.zip ที่ดาวน์โหลดมา

4. โปรแกรม KidBright จะปิดและเปิดใหม่ Plugins Dot display ก็พร้อมใช้งาน

คำสั่งสำหรับพล็อต LED

คำสั่ง 2 คำสั่งนี้ทำงานคล้ายกัน แต่ตัวบนใช้กำหนดค่าตัวเลขโดยตรง ส่วนคำสั่งด้านล่าง สามารถป้อนค่าด้วยตัวแปรหรือตัวเลขก็ได้ ดังนั้นคำสั่งด้านล่างจะเหมาะกับการใช้งานมากกว่า

 X คือตำแหน่ง LED ในแนวแกน X มีค่าในช่วง 0-15

 Y คือตำแหน่ง LED ในแนวแกน Y มีค่าในช่วง 07

Type รูปแบบการพล็อต LED

        Plot หมายถึงให้ LED ในพิกัดที่ระบุติดสว่าง
        Unplot หมายถึงให้ LED ในพิกัดที่ระบุดับ
        Toggle หมายถึงการสลับ โดยถ้า LED ติดอยู่สั่งให้ดับ ถ้า LED ดับอยู่สั่งให้ติด
Bar Graph จะสร้าง Bargraph ในแนวตั้ง ระบุตำแหน่งเฉพาะแกน X ค่า Y คือค่าความสูงของบาร์กราฟ 0-7

ตัวอย่างที่ 1 ไฟกะพริบ

เป็นตัวอย่างอย่างง่ายในการใช้ toggle เพื่อให้ LED ในตำแหน่งที่ต้องการติดและดับสลับกัน

ตัวอย่างที่ 2 ไฟวิ่งเป็นแถบในแนวนอน

    – การให้ LED ไล่ติดทีละดวงจนครบแถวจะวนลูปด้วย repeat until do วนทำงานจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ

    – ค่า X มาจากการสร้างตัวแปรและตั้งชื่อว่า X เพื่อเก็บค่าตำแหน่งแกน X ของ LED

    – เนื่องจาก LED แนวนอนมีทั้งหมด 16 ดวง (0-15) จึงทำการตรวจสอบด้วยการเช็คว่ามากกว่า 15 หรือไม่

    – ทุกๆ ครั้งที่มีการวนลูปจะเพิ่มค่าตัวแปร X ขึ้นทีละ 1 ค่า

    – กำหนดพิกัดแกน Y ไว้ที่ 4 ซึ่งเป็นตำแหน่ง LED ส่วนตรงกลาง


ตัวอย่างที่ 3 ไฟวิ่งวนเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ต่อยอดจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ โดยแบ่งเป็น 4 ทิศทางการเคลื่อนที่

    1. เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา โดยให้ค่าของ Y คงที่ (เท่ากับ 0)

    2. เคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นด้านบน โดยให้ค่าของ X คงที่ (เท่ากับ 15)

    3. เคลื่อนที่จากด้านขวามาด้านซ้าย โดยให้ค่าของ Y คงที่ (เท่ากับ 7)

    4. เคลื่อนที่จากบนลงล่าง โดยให้ค่า X คงที่ (เท่ากับ 0)

จากนั้นวนทำซ้ำไปเรื่อยๆ และเนื่องจากการพล็อต อยู่ในโหมด Toggle จึงเป็นการวนติดและวนดับสลับกันไปเรื่อยๆ

ผลการทำงานที่บอร์ด OpenKB

 ผลการทำงานที่บอร์ด KidBright

ตัวอย่างที่ 4 นำค่าแสงมาพล็อตบาร์กราฟ


การพล็อตบาร์กราฟแสดงด้วยความสูงของ LED ในแนวแกน Y มีแค่ 8 ระดับคือ 0-7 เท่านั้นและเราทราบว่าค่าแสงที่ได้จาก Light Level Sensor จะมีค่าระหว่าง 0-100 เพื่อให้ได้เสกลพอดีจำต้องนำค่าแสงหารด้วย 14 ก่อน และนำมาแสดง โดยแสดงค้างไว้เริ่มจากซ้ายสุดเป็นเวลา 1 วินาที จากนั้นเพื่อให้กราฟของเราแสดงค่าอย่างต่อเนื่อง จะใช้คำสั่ง LED 16X8 MOVE เพื่อเลื่อน (SHIFT) ข้อมูลไปทางขวาทีละ 1 จุด ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าแสงที่อ่านได้

 ผลการทำงานที่บอร์ด OpenKB

 ผลการทำงานที่บอร์ด KidBright

 

Facebook Comments