POP-X2 Rover บทที่ 8 การควบคุมไร้สายผ่าน Bluetooth

เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของ PO …

POP-X2 Rover บทที่ 7 การใช้งานเซอร์โวมอเตอร์และแขนจับ

แขนจับ Gripper-x แขนจับ Grippe …

POP-X2 Rover บทที่ 6 เคลื่อนที่ตามเส้นอัตโนมัติ

แผงวงจรตรวจจับการสะท้อนแสงอินฟ …

POP-X2 Rover บทที่ 4 การสร้างทดสอบและขับเคลื่อนเบื้องต้น

สร้างและทดสอบการขับเคลื่อนเบื้ …

POP-X2 Rover บทที่ 3 อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตบน POP-X2

การสร้างเสียงออกลำโพง บอร์ด PO …