แสดงข้อความภาษาไทย บนบอร์ดหุ่นยนต์ inex

IPST-SE, POP-X2, POP-7, ATX2 ต …

บอร์ดขับมอเตอร์กระแสสูง EVO24V50.5 (ตอนที่ 2) : เชื่อมต่อบอร์ด Nanobit และ Project:BIT (micro:bit) ผ่านช่อง SERVO

[ อ่านตอนที่ 1 ] ในโหมดนี้สามา …