บอร์ดขับมอเตอร์กระแสสูง EVO24V50.5 (ตอนที่ 2) : เชื่อมต่อบอร์ด Nanobit และ Project:BIT (micro:bit) ผ่านช่อง SERVO

[ อ่านตอนที่ 1 ] ในโหมดนี้สามา …