เฉลยโจทย์การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับภาค 2559

1. สั่งคำสั่งควบคุมจากหน้าต่าง …

การแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook โดยใช้ RaspberryPi 3 และ PIR

การแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวผ่าน …